Regulamin

Regulamin

Użytkownikiem jest osoba odwiedzająca i korzystająca ze strony Amores.pl, zwanym dalej Użytkownikiem.

1. Warunki korzystania

Strona Internetowa Amores.pl jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać ze strony Amores.pl.

W przypadku niewyrażenia zgody na Warunki Użytkowania z Amores.pl należy przerwać korzystanie z niniejszej Strony Internetowej.

2. Dostęp do Amores.pl

Administrator strony wyraża zgodę na odwiedzanie i korzystanie z Amores.pl, pod warunkiem przestrzegania niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz do przerwania w dowolnej chwili jakiejkolwiek usługi lub funkcji strony Amores.pl.

3. Zobowiązania Użytkownika

Wszystkie prawa własności intelektualnej do praw autorskich, patentów, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw marek i/lub wzornictwa – zarówno wygląd i sposób działania strony, treści, grafiki, oprogramowania i kodów źródłowych są własnością Administratora, lub używane przez niego w ramach licencji. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania próby uzyskania jakichkolwiek praw do wspomnianych dóbr, objętych prawem własności intelektualnej. Wszystkie prawa są zastrzeżone.

Żaden z powyższych elementów nie może być przetwarzany (np. powielany, rozpowszechniany, kopiowany, publikowany, pobierany, sprzedawany, udostępniany ani przekazywany w żadnej formie ani w żaden sposób) bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora.

Użytkownik ma prawo do pobrania i wyświetlania treści strony Amores.pl na urządzeniach do tego przeznaczonych (tabletach, monitorach komputerowych, smartfonach).

Tytuły, prawa własności lub prawa własności intelektualnej w stosunku do treści udostępnionych za pośrednictwem Amores.pl, są własnością właścicieli lub dostawców treści i mogą być chronione obowiązującym prawem autorskim lub innymi przepisami.

4. Ograniczenia Użytkownika

Użytkownik nie ma prawa do:
1. Powodować zakłócenia pracy serwerów oraz sieci połączonych z Amores.pl;
2. Używać lub uruchamiać automatycznych systemów w celu wejścia na Amores.pl;
3. Jakkolwiek ingerować w funkcje bezpieczeństwa Amores.pl lub funkcje zapobiegające lub ograniczające używanie lub kopiowanie Treści lub naruszające ograniczenie wobec użytkowania Amores.pl.

5. Treści i linki stron internetowych.

Amores.pl może zawierać linki do innych stron internetowych oraz do ich usług, które nie należą do Administratora i nie są przez niego kontrolowane. Administrator nie nadzoruje i odpowiada za treści ani produkty i usługi oferowane na innych stronach. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z tych stron przez użytkownika. Tym samym użytkownik korzysta z tych stron na własne ryzyko i zwalnia Administratora z wszelkiej odpowiedzialności, wynikającej z użytkowania strony internetowej osoby trzeciej.

6. Ochrona danych osobowych Użytkownika

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych na stronie Amores.pl, znajdują się w Polityce Prywatności.

7. Aktualizacja i dokładność danych na stronie Amores.pl

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do treści lub dowolnej ich części według wyłącznego uznania i bez obowiązku wcześniejszego lub późniejszego informowania Użytkownika o takich zmianach. Wszelkie dane znajdujące się na stronie Amores.pl są wyłącznie poglądowe, a Administrator nie odpowiada za ich aktualność i dokładność.

8. Odpowiedzialność za błędy techniczne

Użytkownik wyraża zgodę możliwość wystąpienia wszelkich problemów technicznych z internetem, powolnego połączenia, natężenia ruchu lub przeładowania serwera lub innych serwerów przy korzystaniu z Amores.pl. Użytkownik zobowiązuje się do niepociągania do odpowiedzialności Administratora za szkody powstałe w wyniku problemów technicznych Amores.pl.

9. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik korzystający z Amores.pl, w tym korzystający z linków innych stron znajdujących się na Amores.pl, robi to na własne ryzyko. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania ze strony Amores.pl, powodujące straty materialne,cielesne (w tym zgony), lub uczynione przez użytkowników osobom trzecim.

10. Cesja praw

Niniejsze Warunki Użytkowania oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na ich podstawie mogą zostać scedowane wyłącznie przez Administratora bez ograniczeń i bez powiadamiania użytkownika.

11. Postanowienia ogólne

Wszelkie inne kwestie regulują obowiązujące przepisy prawa.

Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.